Zakelijke Coaching | CoachingStation

Medewerkers(on)tevredenheid

Succesvolle organisaties renderen door de energie van medewerkers. Zijn je medewerkers tevreden, dan gaat er geen tijd verloren in geneuzel, zoals het continu aanscherpen van taakomschrijvingen. 

 

Het is bewezen dat hoge medewerkerstevredenheid leidt tot hoge productiviteit.

 

Medewerkerstevredenheid

Waar zijn je medewerkers specifiek tevreden en ontevreden over en wat kan je met deze gegevens?  De Quickscan is objectief en digitaal af te nemen. De Slowscan is persoonlijk en verdiepend.  Mail me voor meer informatie over de Quick & Slow scan voor uw organisatie.

Quick & Slow Scan

 • Inzicht in de beleving van je medewerkers

 • Meten is weten, periodiek vergelijk

 • Snel een digitale Quickscan

 • Uitbreidingsmogelijkheden voor de Slowscan

  • bedrijfsspecifieke vragen

  • verdiepende gesprekken

  • analyse

  • plan van aanpak

Quick & Slow

Scan