March 12, 2020

January 30, 2019

Please reload

In de brievenbus

To Teamwork, or not to

10 Feb 2016

 

Er waren in een organisatie eens drie mensen. Ze heetten: “Niemand”, “Iemand” en “Iedereen”. Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden uitgevoerd en Iedereen werd gevraagd dit te doen. Iedereen was er echter van uitgegaan dat Iemand dit wel zou doen, maar voorlopig deed Niemand het. Hierdoor werd Iemand boos, vooral omdat het de taak van Iedereen was. Iedereen was er van uitgegaan dat Iemand het zou doen, maar Niemand realiseerde zich dat Iedereen het eigenlijk niet wilde doen. Aan het einde beschuldigde dan ook Iedereen Iemand toen Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen. Teamwork had betekend dat Iedereen meteen had gedaan wat Iedereen was gevraagd en bij optimale doelgerichte teams is het zelfs zo dat Iedereen doet wat Niemand word gevraagd maar waarvan Iemand weet dat het vroeg of laat wel gedaan zou moeten worden voor het optimaal functioneren van de hele organisatie. Eigenlijk moet hier Iedereen aan werken maar Niemand doet het dus, maar Iemand moet het toch kunnen.

Please reload

Delen met je omgeving