Het leven en stress

De steeds verdere toename van stress en overspannenheid lijken de keerzijde van het succes en de welvaart. Stress is geen product van te grote vurigheid, maar een tekort aan hartstocht. De menselijke soort kan overleven zolang "de kost kan worden verdiend", maar we bloeien pas als we het gevoel hebben iets te betekenen. Dat krijgen wij alleen door iets te cre?ren dat blijvende waarde heeft. Als wij het merendeel van onze tijd gebruiken om werk te doen, waarvoor we salaris ontvangen, maar ons niet het gevoel geeft iets zinvols te doen, zullen wij onvermijdelijk verveeld en depressief worden. Stress is een symptoom dat ons waarschuwt dat je het leven van een ander aan het leiden bent, dat je in een drumband mee loopt die je lichaamsritme niet volgt. Dat je een rol speelt die je niet zelf hebt geschreven, maar die je werd opgelegd door een vreemde autoriteit.

Delen met je omgeving

In de brievenbus