Nationaal Leiderschap Onderzoek 2016


Je hoeft niet het hele onderzoek te lezen, maar als leidinggevende denken dat ze talenten in hun organisatie goed managen (7,6) maar de medewerkers geven een lager cijfer (6,4) . Dan vraagt dit om een 360 graden feedback. Aan de andere kant als medewerkers geen jonge en geen oude leidinggevende willen..... dan vraagt dat om ......? Geen leidinggevende???

StartFragment

Hoe belangrijk is goed leiderschap en hoe wordt er eigenlijk leiding gegeven binnen Nederlandse bedrijven en organisaties?

Op basis van deze hoofdvragen voerden leiderschapsinstituut de Baak, het blad Management Team en adviesbureau Winkelman Van Hessen voor de derde keer het Nationaal Leiderschapsonderzoek uit. Leidinggevenden en medewerkers komen apart aan het woord. Dit jaar is ingezoomd op het thema ‘Talent’.

Rapportcijfer aan leidinggevende: 6,4

De meeste leidinggevenden zien zichzelf als inspirator, maar slechts één op de drie medewerkers deelt deze mening. Er zijn grote verschillen tussen de twee groepen over hoe zij de managementstijl beleven. Leidinggevenden geven zichzelf een 7,6 voor hun leiderschapsstijl. Medewerkers willen liever geen oudere leidinggevende omdat ze te bazig zijn maar verwijten jongere leidinggevenden te veel met hun carrière bezig te zijn. Uit verschillende stellingen blijkt op welke wijze er in Nederland wordt gemanaged.

EndFragment

Delen met je omgeving

In de brievenbus