March 12, 2020

January 30, 2019

Please reload

In de brievenbus

Je Bent......

 

 

Je bent wat je diepe, bezielende wens is.

Zoals je wens is, zal je wil zijn.

Zoals je wil is, zullen je daden zijn.

Zoals je daden zijn, zal je lot zijn.

Please reload

Delen met je omgeving