March 12, 2020

January 30, 2019

Please reload

In de brievenbus

Ik wil niet in een maatschappij leven waarin we via sociale media bepalen wie er wel of niet schuldig is.

20 Mar 2018

Ik wil niet in een maatschappij leven waarin we via sociale media bepalen wie er wel of niet schuldig is. Dit stond in het NRC dit weekend als uitspraak van Thomas Acda. Dit sprak mij erg aan, we zijn nu 3 maanden in 2018 onderweg en de trending topic tot nu toe is;"of we de wilde dieren in de Oostvaardersplassen bij voeren".

Het is een gegeven dat we op basis van wetenschap en kennis besluiten nemen die ook negatieve effecten hebben. Het is goed dat we de reactie van andersdenkende en van emoties tot ons nemen en ook deze afwegingen meenemen in onze besluiten. Nog beter is het, dat we terug durven te komen op ons besluit en wijzigingen durven aanbrengen. Maar wat ik raar vind is dat we door snelle emotie's en massa media een besluit binnen enkele uren  volledig kunnen ombuigen. Waar is het volledige debat gebleven. Waar is de authenticiteit van de besluiten gebleven, Staan we wel volledig achter de besluiten die we nemen, of zijn we emotie-meelopers geworden. Zijn we van poldermaatschappij verandert in een sociaal-media-massa-emotie- maatschappij waarbij de meerderheid of de grootste bek overwint.

 

 Ik wil niet in een maatschappij leven waarin de macht van sociale media ons denken overtroeft. Ook ik ben een emotiemens en wil mijn eigen emoties serieus nemen en afwegen bij beslissingen. Maar in massa emotie wil ik niet meegaan. Dus hierbij mijn oproep... sta open voor de emotie van de maatschappij in het debat, dan kan je nog steeds terugkomen op je beslissing maar wordt je geen zwalker van in een sociaal-media-massa-emotie-maatschappij. 

Please reload

Delen met je omgeving